Meeting
for your business...
not only business

Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade a Zuzana Ceralová Petrof