Meeting
for your business...
not only business

Ing. Ph.D. Vladimír Kváča,Ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií MMR ČR