Meeting
for your business...
not only business

Libor Winkler, řídící partner RSJ, odborník na kapitálové trhy