Meeting
for your business...
not only business

NOVOROČNÍ - Andrea Kalivodová, sólistka Národního divadla a Jadran Šetlík, umělecký fotograf