Meeting
for your business...
not only business

Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv