Meeting
for your business...
not only business

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,- profesor 1. lékařské fakulty UK a laureát Hlavní ceny Česká hlava