Meeting
for your business...
not only business

Bronislav Převrátil, generální ředitel Chart Ferox, a.s.