Meeting
for your business...
not only business

Jakub Střeštík, předseda představenstva MALL GROUP