Meeting
for your business...
not only business

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy