Meeting
for your business...
not only business

Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha