Meeting
for your business...
not only business

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu