Meeting
for your business...
not only business

Tomasz Wiatrak, předseda představenstva a generální ředitel Orlen Unipetrol