Meeting
for your business...
not only business

Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR